KIRJANPITO JA RAPORTOINTI

 

 

Ammattitaitoinen tilitoimisto on eräs yrittäjän tärkeimmistä yhteistyökumppaneista.
Kuukausittaisten viranomaisilmoitusten lisäksi yrityksesi kumppanin tulee tarjota yrityksen
johtamista tukevaa tietoa taloudesta sekä asiantuntevaa neuvontaa ja konsultointia.
Tilitoimistojen palveluissa, osaamisessa ja neuvonnassa on merkittäviä eroja.

Laadukas kirjanpito on muutakin kuin pelkkää tositteiden kirjaamista. Ammattitaitoinen
kirjanpitäjämme ohjaa dokumentoimaan tapahtumat riittävällä tarkkuudella ja opastaa
tarvittaessa toimimaan oikein. Huolellisesti tehty kirjanpito on kertoo luotettavasti
yrityksenne taloudellisen tilanteen ja vähentää mahdollisesta verotarkastuksesta
aiheutuvaa veroriskiä.

Hyvän kirjanpidon peruslähtökohta on olennaisimpien erien jaksottaminen kuukausittain.
Tällöin kirjanpito antaa jatkuvasti oikean ja riittävän kuvan yrityksen taloudellisesta tilasta.
Jos esimerkiksi kaluston poistot, lomapalkkakulut ja keskeneräiset työt huomioitaisiin
ainoastaan tilikauden vaihtuessa, tilinpäätös voisi aiheuttaa tarpeettomia yllätyksiä.

Oikeiden laaditun kirjanpidon lisäksi raporttien tulee olla havainnollisia ja helppolukuisia.
Asiantuntijamme suunnittelee yrityksesi tarpeisiin sopivan raportoinnin sekä käy läpi
olennaiset ja ajankohtaiset talousasiat.

Pirkka-Laskenta hallitsee myös vaativamman laskennan. Toteutamme haluttaessa
yrityksellesi räätälöidyn kohdelaskennan, jonka avulla voidaan seurata esimerkiksi
tulosyksiköiden ja projektien kannattavuutta.

Tavoitteemme on huolehtia aktiivisesti asiakkaistamme. Asiantuntijamme neuvovat
ajankohtaisissa asioissa ja tiedotamme yrityksiä koskevista muutoksista. Jokaisen
asiakkaan palveluun kuuluu talouspalaveri tilinpäätöksen valmistumisen yhteydessä.

 

Tilitoimistopalvelumme:

– Kirjanpito
– Veroilmoitukset
– Tilinpäätökset
– Kaupparekisterimuutokset ja pöytäkirjat
– Kustannuspaikka- ja projektiseuranta
– Kannattavuuslaskelmat
– Budjetointi ja budjettiseuranta
– Verotus ja osingonjako
– Rahoituslaskelmat ja tilitykset
– Neuvonta ja konsultointi

 

Noudatamme toiminnassamme Taloushallintoliiton ohjeita ja alan yleisiä ehtoja (KL 2004).