Kirjanpitopalvelut ja raportointi

Tilitoimistopalvelut: kirjanpito, raportointi ja neuvonta

Ammattitaitoinen tilitoimisto on eräs yrittäjän tärkeimmistä yhteistyökumppaneista. Kuukausittaisten viranomaisilmoitusten lisäksi yrityksesi kumppanin tulee tarjota yrityksen johtamista tukevaa tietoa taloudesta sekä asiantuntevaa neuvontaa ja konsultointia. Tilitoimistojen palveluissa, osaamisessa ja neuvonnassa on merkittäviä eroja.

Hyvän kirjanpidon peruslähtökohta on olennaisimpien erien jaksottaminen kuukausittain. Tällöin kirjanpito antaa jatkuvasti oikean ja riittävän kuvan yrityksen taloudellisesta tilasta. Jos esimerkiksi kaluston poistot, lomapalkkakulut ja keskeneräiset työt huomioitaisiin ainoastaan tilikauden vaihtuessa, tilinpäätös voisi aiheuttaa tarpeettomia yllätyksiä.

Oikeiden laaditun kirjanpidon lisäksi raporttien tulee olla havainnollisia ja helppolukuisia. Asiantuntijamme suunnittelee yrityksesi tarpeisiin sopivan raportoinnin sekä käy läpi olennaiset ja ajankohtaiset talousasiat.

Pirkka-Laskenta hallitsee myös vaativamman laskennan. Toteutamme haluttaessa yrityksellesi räätälöidyn kohdelaskennan, jonka avulla voidaan seurata esimerkiksi tulosyksiköiden ja projektien kannattavuutta.

Tavoitteemme on huolehtia aktiivisesti asiakkaistamme. Asiantuntijamme neuvovat ajankohtaisissa asioissa ja tiedotamme yrityksiä koskevista muutoksista. Jokaisen asiakkaan palveluun kuuluu talouspalaveri tilinpäätöksen valmistumisen yhteydessä.

Laadukas kirjanpito on muutakin kuin pelkkää tositteiden kirjaamista. Ammattitaitoinen kirjanpitäjämme ohjaa dokumentoimaan tapahtumat riittävällä tarkkuudella ja opastaa tarvittaessa toimimaan oikein. Huolellisesti tehty kirjanpito on kertoo luotettavasti yrityksenne taloudellisen tilanteen ja vähentää mahdollisesta verotarkastuksesta aiheutuvaa veroriskiä.

Tilitoimistopalvelumme:

– Kirjanpito
– Veroilmoitukset
– Tilinpäätökset
– Pöytäkirjat ja Kaupparekisterimuutokset
– Kustannuspaikka- ja projektiseuranta
– Kannattavuuslaskelmat
– Budjetointi ja budjettiseuranta
– Verotus ja osingonjako
– Rahoituslaskelmat ja tilitykset
– Neuvonta ja konsultointi

Noudatamme toiminnassamme Taloushallintoliiton ohjeita ja alan yleisiä (KL 2004) ehtoja.