Kilometrikorvaukset ja verokannat 2017

MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 2017

KILOMETRIKORVAUKSET 2017

Kilometrikorvaus omalla autolla tehdystä työmatkasta 0,41 € / km
Kilometrikorvaus lisähenkilöstä 0,03 € / km
Kilometrikorvaus autossa kuljetettavista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa 0,03 € / km
Kilometrikorvaus perävaunun kuljettamisesta 0,07 € / km

PÄIVÄRAHAT

Työmatkan kestäessä yli 10 tuntia kokopäiväraha kotimaassa 41,00 €
Työmatkan kestäessä yli 6 tuntia puolipäiväraha kotimaassa 19,00 €

Päivärahaa alennetaan 50 %, jos yli 10 tunnin matkan aikana on tarjottu kaksi ateriaa tai jos yli 6 tunnin matkan aikana on tarjottu 1 ateria

Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden vähintään kahdella tunnilla, on päivärahan enimmäismäärä 18 €. Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden yli 6 tunnilla, on päivärahan enimmäismäärä 40 €.

Ateriakorvauksen enimmäismäärä on 10,25 euroa. Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan.

KESKEISET VEROKANNAT 2017

Pääomatulot:
Pääomatulon vero 30 % ja 30 000 euron ylittävän osalta 34 %.

Yhteisövero:
Osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen tuloverokanta 20 % 1.1.2014 jälkeen päättyneeltä tilikaudelta.

Osingon verotus:
Huojennetun osingon enimmäismäärä 8 % osakeyhtiön nettovarallisuudesta ja enintään 150 000 €
Kun osingonsaajan yhteenlasketut pääomatulot ovat enintään 30.000 €, listaamattoman yhtiön jakamasta osingosta maksetaan veroa 7,5 %. Pääomatulojen ylittäessä 30.000 €, osinkovero ylittävästä osasta on 8,5 %.
Osingosta tulee suorittaa 1.1.2014 lukien ennakonpidätys 7,5 %.

Lahjavero ja perintövero:
Verovapaa lahja enintään 4 999 € joka kolmas vuosi
Verovapaa perittävä osuus alle 20 000 €

Kotitalousvähennys:
Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä 2 400 € henkilö ja korvattava työn osuus 50 % ennakkoperintärekisterissä olevalle yritykselle maksetusta työkorvauksesta. Omavastuu 100 € / vuosi.

Arvonlisävero:
Arvonlisäverokantoja korotettiin 1.1.2013 ja yleinen verokanta on korotuksen jälkeen 24 %.

Alennetut arvonlisäverokannat:

Alv 14 %
Elintarvikkeet, ravintola- ja ateriapalvelut ja eläinten rehut (ei juomavesi, alkoholijuomat ja tupakka).

Alv 10 %
Henkilökuljetukset, kirjat, liikuntapalvelut, lääkkeet, majoituspalvelut, pääsyliput kulttuuri-, sirkus- ja urheilutapahtumiin, elokuviin ja huvipuistoihin, vähintään kuukaudeksi tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien myynnit.

Alv 0% / arvonlisäverottomat myynnit ja palvelut
Vienti, Suomen ulkopuolelle suuntautuvat tavarakuljetukset, yeishyödyllisten yhteisöjen jäsenlehtien myynti, sairaanhoito, lääkärinhoito, hammashoito, sosiaalihuoltoon ja sosiaaliturvaan liittyvät palvelut, koulu- ja yliopisto-opetus, ammattikoulutus, rahoitus- ja vakuutuspalvelut, arpajaiset ja rahapelit, esiintyvien taiteilijoiden palkkiot, kiinteistöjen sekä rakennusmaan myynti