Kilometrikorvaukset ja verokannat 2016

MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 2016

KILOMETRIKORVAUKSET 2015

Kilometrikorvaus omalla autolla tehdystä työmatkasta 0,43 € / km
Kilometrikorvaus lisähenkilöstä 0,03 € / km
Kilometrikorvaus autossa kuljetettavista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa 0,03 € / km
Kilometrikorvaus perävaunun kuljettamisesta 0,07 € / km

PÄIVÄRAHAT

Työmatkan kestäessä yli 10 tuntia kokopäiväraha kotimaassa 40,00 €
Työmatkan kestäessä yli 6 tuntia puolipäiväraha kotimaassa 19,00 €

Päivärahaa alennetaan 50 %, jos yli 10 tunnin matkan aikana on tarjottu kaksi ateriaa tai jos yli 6 tunnin matkan aikana on tarjottu 1 ateria

Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden vähintään kahdella tunnilla, on päivärahan enimmäismäärä 18 €. Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden yli 6 tunnilla, on päivärahan enimmäismäärä 40 €.

Ateriakorvauksen enimmäismäärä on 10,00 euroa. Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan.

KESKEISET VEROKANNAT 2016

Pääomatulot:
Pääomatulon vero 30 % ja 30 000 euron ylittävän osalta 34 %.

Yhteisövero:
Osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen tuloverokanta 20 % 1.1.2014 jälkeen päättyneeltä tilikaudelta.

Osingon verotus:
Huojennetun osingon enimmäismäärä 8 % osakeyhtiön nettovarallisuudesta ja enintään 150 000 €
Kun osingonsaajan yhteenlasketut pääomatulot ovat enintään 30.000 €, listaamattoman yhtiön jakamasta osingosta maksetaan veroa 7,5 %. Pääomatulojen ylittäessä 30.000 €, osinkovero ylittävästä osasta on 8,5 %.
Osingosta tulee suorittaa 1.1.2014 lukien ennakonpidätys 7,5 %.

Lahjavero ja perintövero:
Verovapaa lahja alle 4 000 € joka kolmas vuosi
Verovapaa perittävä osuus alle 20 000 €

Kotitalousvähennys:
Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä 2 400 € henkilö ja korvattava työn osuus 45 % ennakkoperintärekisterissä olevalle yritykselle maksetusta työkorvauksesta. Omavastuu 100 € / vuosi.

Arvonlisävero:
Arvonlisäverokantoja korotettiin 1.1.2013 ja yleinen verokanta on korotuksen jälkeen 24 %.

Alennetut arvonlisäverokannat:

Alv 14 %
Elintarvikkeet, ravintola- ja ateriapalvelut ja eläinten rehut (ei juomavesi, alkoholijuomat ja tupakka).

Alv 10 %
Henkilökuljetukset, kirjat, liikuntapalvelut, lääkkeet, majoituspalvelut, pääsyliput kulttuuri-, sirkus- ja urheilutapahtumiin, elokuviin ja huvipuistoihin, vähintään kuukaudeksi tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien myynnit.

Alv 0% / arvonlisäverottomat myynnit ja palvelut
Vienti, Suomen ulkopuolelle suuntautuvat tavarakuljetukset, yeishyödyllisten yhteisöjen jäsenlehtien myynti, sairaanhoito, lääkärinhoito, hammashoito, sosiaalihuoltoon ja sosiaaliturvaan liittyvät palvelut, koulu- ja yliopisto-opetus, ammattikoulutus, rahoitus- ja vakuutuspalvelut, arpajaiset ja rahapelit, esiintyvien taiteilijoiden palkkiot, kiinteistöjen sekä rakennusmaan myynti

Toimita kuitit kirjanpitoon älypuhelimella

Kuitit kirjanpitoon älypuhelimella

Voit halutessasi toimittaa kirjanpitäjällesi käteis-, pankki- ja luottokorttikuitit eTasku -sovelluksella.

eTaskun käyttäminen on yksinkertaista. Oston jälkeen avaat vain puhelimestasi eTaskun ja nappaat tositteesta valokuvan. eTasku tallentaa, varmuuskopioi ja lähettää tositteen tilitoimistoon yhdellä napinpainalluksella.

eTaskun käyttöönotto on helppoa, ja se kestää vain kaksi minuuttia. Voit ottaa sovelluksen kuukaudeksi ilmaiseen testikäyttöön osoitteessa: http://www.etasku.fi/tilitoimistot/pirkka-laskenta-oy/

Esittelyvideo ohjelmasta löytyy täältä: https://www.youtube.com/watch?v=i668tOKyGmM

VEROTUKSEN MUUTOKSIA 2015

Hallituksen esityksen mukaan verotukseen on tulossa vuonna 2015 seuraavia muutoksia:

EDUSTUSKULUJEN VÄHENNYSKELPOISUUS:

Hallituksen esityksen mukaan yritysten edustusmenojen 50 % vähennyskelpoisuus palautetaan vuoden 2015 alusta lukien.

Edustuskulujen vähennyskelpoisuus määräytyy tilikauden päättymisajankohdan mukaan. Jo vuonna 2014 syntyneet edustusmenot voi vähentää niiltä kuukausilta jotka kuuluvat tilikaudelle, joka päättyy vuoden 2015 puolella.

PÄÄOMATULOJEN JA OSINKOJEN VEROTUS

Pääomatulojen verotusta kiristetään siten, että ylemmän verokannan tulorajaa alennetaan 30 000 euroon ja ylempi kanta korotetaan 33 prosenttiin vuonna 2015.

Vuonna listaamattoman yhtiön jakamasta huojennetusta osingosta (enintään 8% nettovarallisuudesta) maksetaan veroa 7,5 % (pääomatulo max 30.000 €) tai 8,25 % (pääomatulo yli 30.000).